Erdei iskolai és oktatási helyszínnel is bővül a Károlyi-kastély

Különleges program indul a Károlyi-kastély turisztikai fogadóközpontjában a Károlyi József Alapítvány és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. együttműködésének köszönhetően. Az erdei iskolával és oktatási helyszínnel bővített fogadóközpontban „Tájiskola – Élménytár” címmel indítanak foglalkozást, amelynek célja a természeti, történelmi és kulturális értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó ismeretek átadása az érdeklődő fiataloknak. A Károlyi-kastélyhoz kapcsolódó turisztikai fogadóközpont 2014 októberében készül el.

Erdei iskolát és oktatási helyszínt is kialakítanak majd abban a turisztikai fogadóközpontban, amit „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély turisztikai fogadóközpontjának fejlesztése” című KDOP-2.1.1/B-12-2012-0007 azonosító számú projekt keretében alakítanak ki a Károlyi-kastélyhoz kapcsolódó egykori mosóházból. A projekt az Európai Unió által mintegy 98 millió forinttal támogatott, a kedvezményezett magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által csaknem 81 millió forinttal kiegészített beruházás. A munkálatok fő célja, hogy a Károlyi kastélyhoz kapcsolódó egykori mosóház épülete olyan funkciót kapjon, mellyel szolgálja, kiegészíti, illetve színesíti a kastélyegyüttes kultúrában és turizmusban betöltött szerepét.

A turizmusban a természeti és kulturális értékek összekapcsolása hagyományos fogalom. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély esetében a táji és épített örökségi helyszín szorosan összekapcsolódik a kultúra egyéb ágainak bemutatásával, népszerűsítésével. A kastélyegyütteshez kapcsolódó turisztikai fogadóközpont terme lehetőséget biztosít erdei iskolai programok, tudományos előadások, oktatások, kézműves foglalkozások lebonyolítására, hozzájárulva ezzel a térségben élő fiatalok környezeti neveléséhez, természethez fűződő kapcsolatuk kialakításához. A kastélyt és a turisztikai fogadóközpontot működtető Károlyi Alapítvány és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. együttműködésének eredményeként különleges program indul a projekt lezárulását követően. Az erdei iskolával és oktatási helyszínnel ellátott fogadóközpontban „Tájiskola – Élménytár” címmel indítanak majd foglalkozást.

A programon „élménylánc” formájában sajátíthatják majd el a gyerekek a természeti, történelmi és kulturális értékeket és az ezekhez kapcsolódó ismereteket a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban és a Gaja-völgyi Tájcentrumban. A program célja, hogy az érdeklődők ne csak lássák, hanem meg is tapasztalhassák az őket körülvevő környezet részleteit, gazdagságát.

A program helyszínein, az úgynevezett „élménypontokon” a résztvevők érdeklődésüknek megfelelően ismerhetik meg az ember által létrehozott természeti környezetet, feltérképezhetik annak változásait időben és térben, megeleveníthetik a történelmi eseményeket, az irodalmi, képzőművészeti alkotásokat, a különböző technikai fejlesztéseket. Az élménypontokon lehetőség nyílik tovább sportolásra és játékra a szabadban. A programok „élményláncban” fűződnek fel, az életkornak megfelelően, a foglalkozások szorosan kötődnek az évszakokhoz, illeszkednek a tavaszi, nyári, őszi, téli éghajlati sajátosságokhoz. Az „élményláncolat” 1-től 5 napig terjedő programokra ad lehetőséget, melyeket képzett szakemberek vezetnek. A foglalkozásokhoz fogyatékossággal élő gyermekek is csatlakozhatnak.